Lifti Tehniline Fail | CEMKA

Lifti Tehniline Fail

Vastavalt 2014/33 / EL direktiivile tuleb turule lastava lifti tehniline toimik koostada ja kinnitada vastavusdeklaratsiooni kinnitamisega CE-märgis. Tänapäeva õigusaktides tuleb tehniline toimik koostada vastavalt paigaldatud lifti standardi lisa c osale vastavalt standardile EN 81-20. Tehniline toimik sisaldab põhiliselt lifti puudutavat teavet, arvutusi ja paljusid kasutusjuhendeid. CEMKA insenerina oleme seda teenust pakkunud sadadele liftiettevõtetele projekti- ja projekteerimisteenustega.

  • Kui ettevõte deklareerib ELi vastavusdeklaratsiooni, peaks tal olema tehniline toimik valmis.
  • See peab hoidma CE tehnilist toimikut esitlusvalmis 10 aastat.
  • Tehniline toimik peaks sisaldama liftidega seotud projekte, arvutusi ja käsiraamatuid.

CEMKA ENGINEERING valmistab lifti tehnilist faili ette kõige täpsemal ja veavabamal viisil.

Väga oluline on tehnilise toimiku usaldusväärsus ja selles sisalduva teabe täpsus. Selles osas enesekindel pakub CEMKA oma välja töötatud CRM-i tarkvaraga seotud tõrgeteta teenust.

Lubatud ja kogenud Project Firm

CEMKA Engineering on volitatud ja sertifitseeritud projektiorganisatsioon liftide projekteerimisel ja projekti planeerimisel. See pakub kogenud töötajatele alati täpset ja kiiret teenindust,

Miks? peaksin hankima CEMKA-lt Project Service'i?

Projekti kogenud töötajad
Projekti plaan Office ettevõtte siseselt.
Planeeritud töökäsud CEMKA CRM süsteemiga
Täiustatud varundussüsteemid

Korduma kippuvad küsimused

Mis Elevator Tehnilised faili sisaldab?
Mis on lifti tehnilise faili sisu?

Vormid ja teave

Projekti vorm
lifti jaoks

Võtke meiega ühendust info